top of page

ELS NOSTRES SERVEIS

Gràcies a la nostra àpmlia experiència, tenim les eines necessàries per fer-nos càrrec de totes les necessitats del nostres clients. Contactins avui mateix y comenci a beneficiar-se del nostres serveis professionals.

Fiscal

Ens encarreguem d'assessorar i oferir solucions en matèria fiscal tant per a autònoms com per societats.

 

 • Assessorament fiscal

 • Presentació de declaracions tributàries

 • Tramitació de comptes anuals

 • Gestió de documentació fiscal

 • Planificació fiscal

 • Recursos i reclamacions

pexels-pixabay-209224.jpg
Fiscal

Comptabilitat

A la nostra assessoria ens encarreguem de la gestió comptable i l'administració de comptes d'autònoms i societats.

 • Assessorament en operacions comptables

 • Portar la comptabilitat

 • Classificació de documents

 • Revisió de duplicats i possibles errors

 • Anàlisi de balanços de pèrdues i guanys

pexels-tima-miroshnichenko-6693647.jpg
Contabilidad

laboral

El nostre domini de l'àrea laboral ens permet oferir un servei adaptat a les necessitats dels nostres clients.

 • Confecció de les nòmines i assegurances

 • Tràmits amb la Seguretat Social

 • Altes i baixes de treballadors

 • Representació de l'empresa i / o treballador

 • Sol·licitud de subvencions

pexels-pixabay-357514.jpg
Laboral

Jurídic

Oferim un ampli catàleg de serveis en l'àmbit legal i de representació als nostres clients.

 • Assessorament i representació jurídica

 • Redacció de contractes

 • Compravenda d'immobles

 • indemnitzacions

 • Tramitació i recursos de multes i sancions

pexels-pixabay-48148.jpg
Juridico
bottom of page